Naturens ressourcer skal vi låne - ikke eje!

Hos Primo Danmark anvender vi vand som et centralt element i nedkølingsprocessen. Populært sagt har vi grundvandet som ressource ”til låns” og i det samlede billede skaber det et cirkulært vandforbrug som er langt mere energieffektivt end traditionel nedkøling.

Primo Denmark Groundwater Cooling Solutions
Grundvandet pumpes op via en boring ved fabrikken og sender det retur til samme magasin.

Reduktion af ressourceforbruget og præcision i udnyttelsen, er en vigtig komponent til en mere bæredygtig produktion. Hvordan man optimerer processen omkring materialeinput, har stor indflydelse på det samlede CO2 aftryk. I de fleste produktionsfaciliteter er inddragelsen af naturlige ressourcer eller energikilder, et vilkår. Spørgsmålet er blot hvordan vi inddrager dem.

Hos Primo Danmark anvender vi vand som et centralt element i nedkølingsprocessen. Under fremstilling af plastprofiler, er nedkølingen et væsentligt led i produktionen og her er vandkøling den optimale løsning. Det er den af to årsager, tilgængelighed og driftssikkerhed.

Tilbage i 2000 opnåede Primo Danmark godkendelse til at køle med grundvand. Vi pumper grundvandet op via en boring ved fabrikken og sender det retur til samme magasin, i uberørt stand.  Populært sagt har vi grundvandet som ressource ”til låns” og i det samlede billede skaber det et cirkulært vandforbrug som er langt mere energieffektivt end traditionel nedkøling.

Ronni Sørensen, PTA chef hos Primo Danmark beskriver, at fordelene ved denne form for køling er en meget høj COP, også kaldet virkningsgrad, på omkring 25 hvor en traditionel kølemaskine, har en COP på omkring 4-5.  Med andre ord er det en yderst energirigtig måde at køle på.

Som en central produktionskomponent er grundvandskølingen et eksempel på en ren cirkel, hvor en rå naturressource inddrages og bringes tilbage i samme stand og kvalitet. I den grønne omstilling er investeringer i teknologier som kan optimere ressourceanvendelsen, et centralt træk i den rigtig retning.  

Den prisbelønnede miljø-forkæmper David Suzuki påpeger, at mængden af teknologier som tillader os at komme længere med mindre, er blevet forbedret dramatisk. Vejen hertil kan være via investeringer i løsninger som er simple og ligger lige foran os, men en energioptimering alene kan hjælpe os 40% af vejen til at nå i mål med ambitionerne beskrevet i Paris Aftalen for 2040.    

Vi skal tænke cirkulært og være vores ansvar bevidst. Her er en større ydmyghed overfor brugen af ressourcer vores klare overbevisning og vi skal have fokus på optimering af anvendelsen i samtlige processer. Som virksomhed, forklarer administrerende direktør Claus Lykke videre, er det vores pligt at være en del af løsningen og ikke en del af problemet.  

Eksterne links/kilder:
David Suzuki Foundation: “Doing more with less energy goes a long way”

The International Energy Agency: “Energy Efficiency 2018 - Analysis and outlooks to 2040”
https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2018

Om Primo 

Den danske koncern har hovedkontor i København og salgs- og produktionsaktiviteter på 11 lokationer i Europa og Kina. Koncernen har i øjeblikket 980 ansatte og en omsætning på 205 millioner euro (pr. 31.12.2022). Virksomheden blev grundlagt og ejet af familien Grunnet og har siden begyndelsen i 1959 specialiseret sig i at designe og producere kundespecifikke profilløsninger i plast.